Integrale Bekkenfysiotherapie Culemborg
Integrale Bekkenfysiotherapie Culemborg
MENU

Kwaliteit

 

Bekkenzorg Inge Hemel heeft kwaliteit en verbetering van de kwaliteit hoog in het vaandel. Vandaar dat we benieuwd zijn naar jouw ervaring als patient.  Om de patiëntervaringen met betrekking tot kwaliteti en zorverlening te meten verstuurt een  onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV), dagelijks vragenlijsten naar patiënten die zijn behandeld en deelnemen aan dit onderzoek. In het inschrijfformulier en in de intake word je gevraagd om toestemming te verlenen voor deelname. Indien je dit niet wilt kun je dit kenbaar maken.

Met de Fysio Prestatie Monitor is de anonimiteit en de kwaliteit van de meting gewaarbord. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen heeft geen enkele invloed op de zorg die je krijgt. Het kost ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Heb je vragen over de vragenlijst of het onderzoek, dan kun je contact opnemen met Fysio Prestatie Monitor door te mailen naar support@fysiomonitor.nl

Meer informatie kun je vinden op www.fysiomonitor.nl

 

certificaat 2015

 

Waarborging kwaliteit fysiotherapie

Om de kwaliteit van fysiotherapie te waarborgen is de titel fysiotherapeut wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond, en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kun je denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek.

Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, kan worden opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

Registraties Bekkenzorg Inge Hemel:

  • BIG (wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
  • CKR Bekkenregister (Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie) Bekkenregister

 

Feedback over de behandeling of bejegening of bedrijfsvoering is van harte welkom.  Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer je op- en aanmerkingen deelt. Indien je een klacht hebt over je behandeling of de fysiotherapeut lossen we dat in eerste instantie graag op met een gesprek. Lost dat een klacht niet naar tevredenheid op, dan is er altijd de mogelijkheid om dit te laten afhandelen door de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten het KNGF. De procedure die hier voor geldt is te lezen op www.defysiotherapeut.com of is te lezen in de KNGF patiëntenfolder “Als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut”.

Klachtenregeling: